בָּשָׂר

אריזות בקר
אריזות בקר
אריזות בשר
אריזות בשר
אריזות בשר
אריזות בשר
אריזות בשר
אריזות בשר
אריזת סטייק